Vorstand

Markus Hany

Präsident

E-Mail

Ronny Estermann

Ressort Bau

E-Mail

Marcello Maugeri

Städtischer Vertreter

E-Mail

Yasha Nemati

Ressorts Finanzen / Personal

E-Mail

Andreas Ritter

Ressort Kommunikation

E-Mail

Igor Pelivan

E-Mail

Rolf Schaub

E-Mail